Skorstenen på M/S GTS QUEEN MARY 2. © Foto Tony Tiger.