Skorstenen på M/S PRIDE OF PROVENCE. © Foto Miran Hamidulla.