Skorstenen på HSC PANAGIA PAROU. © Foto Nikos Thrylos.