Skorstenen på T/S OCEANIC. © Foto Philippe Brebant.