Skorstenen på M/S NORWEGIAN JEWEL. © Foto Adolfo Ortigueira Gil.