Skorstenen på M/S MELOODIA. © Foto Miran Hamidulla.