Skorstenen på M/S HARLINGERLAND. © Foto Cai Rönnau.