Skorstenen på M/S EROTOKRITOS T. © Foto George Koutsoukis.