Skorstenen på M/S DUBLIN VIKING. © Foto Lotta Asklander.