Skorstenen på M/S DANA ANGLIA. © Foto Johannes Schäffer.