Skorstenen på M/S BARTOL KASIC. © Foto Igor Brboleza.