Skorstenen på S/S ÅLANDSFÄRJAN. © Foto Christer Samuelsson.