M/S SILVER SPIRIT i Pireus 10/7-2022 foto George Koutsoukis.