S/S SILJA. © Foto Bernt Fogelberg, Vykort från Färjeminnen vykortserie.