M/S SHOTA RUSTAVELI. Foto genom Pieter Inpijn samling.