HSC SEACAT FRANCE i Calais 19/9-2002. Foto Frank Lose.