M/S SEA RUNNER i Larne 2/3-2006. Foto Trevor Kidd.