M/S SCANIA i Helsingborg, november 1966. Vykort genom Kenneth Herrgård samling.