M/S SARFAQ ITTUK i Frederikshavn 22/10-2006. Foto Per Jensen.