M/S SAN BENITO. Vykort genom Rooney Asplund samling.