M/S ROSA DA FONSECA lämnar Durban, april 1975. © Foto Trevor Jones.