M/S RHODOS upplagd i Göteborg 2/10-1971 (Namnet aldrig påmålat). © Foto Krister Bång, genom Rickard Sahlsten samling.