T/S RAGNE.

Byggd 1919 av Oskarshamns Varv, Oskarshamn.

Varvsnummer. 259.

Dimensioner. 71,46 x 10,98 x ? m.

Efter ombyggnad. 73,00 x 10,98 x ? m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1373/ 871/ 700.

Maskineri. En Alfa Laval ångturbin.

Effekt. 1650 hk.

Knop. 14,0.

Passagerare. 465.

Hyttplatser. 64.(?).

RN. 6206.

IMO. 3006206.

Systerfartyg. REGIN.

Beställdes 1914 men blev inte levererad förens 1919.

1919 02 01. Sjösatt med namnet SVITHIOD.

1919 12 12 . Provturer med fartyget.

Levererades i december 1919 till Stockholms Rederi Ab Svea. Det var tänkt att fartyget skulle sättas in mellan Stockholm - Lübeck.

1919 12 19. Anlände på morgonen till Skeppsbron i Stockholm under befäl av kapten M. Eurenius. Ragne är byggd för Nordsjöfart till Veritas högsta klass och fyller även fartygsinspektionens fordringar för dylik fart, fast hon tillsvidare kommer att disponeras i Östersjöfart.
Hon är försedd med oljetäta tankar, så att man med lätthet kan övergå till oljeeldning. Fartyget är byggt helt av stål och shelterdäckat. Hon är ej konstruerad som isbrytare, men genom vissa förstärkningsanordningar klarar hon att forcera även mycket kraftig is. Ångaren är alltigenom försedd med elektrisk belysning, strålkastare och radiotelegraf.
Hytterna för 130 passagerare i första klass är till ett stort antal enkelhytter, de är rymliga och utrustade med all komfort. Hela första klass inredningen är förlagd midskepps. Till passagerarnas disposition står en smakfullt inredd matsal med plats för 48 personer, konversationssalong, musik- och skrivrum med pianino, röksalong m.m. samt ett rymligt promenaddäck.
I andra klass finns plats för 47 passagerare. Under huvuddäck finns en reservinredning med 10 st. hytter, vardera för 3 passagerare, löstagbar så att den vid årstider då passagerartrafiken är mindre kan tas ner och rummet användas till lastrum.
Från korridoren på huvuddäck kommer man genom en elegant trappuppgång upp i första klass tambur i stora däckshuset. För om tamburen som är utförd i polerad rökad ek, ligger matsalongen med plats för ett 50-tal passagerare och utförd helt igenom av mörkpolerad mahogny med inläggningar i jakaranda, buxbom och rosenträ. På babords sida akter om tamburen är först konversationssalong i mörk mahogny med inläggningar. Genom konservationssalongen kommer man in i musik och skivrummet, ett synnerligen trevligt sällskapsrum i ljusa färger av polerad björk med inläggningar i jacaranda samt fyllningar av blommig kreton.
Matroser och eldare inhysta i dubbelhytter, förut under backen. Köksavdelningen inredd med frysmaskin med en kapacitet av 50 kg per dag, rymliga kylrum m.m. Förutom passagerare kan Ragne ta 750 ton last och utrustad med två lastluckor. En systerbåt (Regin) ligger på slip vid Oskarshamnsvarvet.

1919 12 25. Ersätter AEOLUS på linjen Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1920 05 09. Insatt Stockholm - Hangö - Helsingfors. Fyra turer i veckan i par med ARIADNE.

1920 07. BIRGER JARL tar över trafiken. 

1921 03 01. Ersätter HEIMDALL mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1921 04 24. Meddelas att Sveabolaget till sommaren ska starta en expressrutt Stockholm – Sundsvall – Luleå med Ragne. 1 400 brt, 16 knop, I-klass 132 passagerare, II-klass 46 passagerare och ett större antal i tredje klass, totalt certifikat för 1 000 passagerare. Luleå stad firar 1921 300 år.

1921 05 28. Upptas på Beckholmen för renovering innan Luleåtrafiken startar.

1921 05 31. Insatt på ”Express-linje” Stockholm - Sundsvall - Luleå.

1922 05 16. Sveabolaget meddelar att man sätter in sina modernaste två ångare Ragne (kapten M Eurenius) och Regin (kapten G. A. Svanström, som kommer från ångaren Borgholm) i en ”Turistroute Malmö – Stockholm – Luleå i sommar”.

Från Malmö Onsdag kl 10 e. m., ank. Stockholm Fredag kl. 7 f. m.;
från Stockholm Söndag kl. 11 f. m., ank. Sundsvall Måndag kl. 4 f. m.;
från Sundsvall Måndag kl. 12 midd., ank. Luleå Tisdag kl. 8 e. m.;
från Luleå Onsdag kl. 6.30 e. m., ank. Sundsvall Torsdag kl. 6 e. m.;
från Sundsvall Torsdag kl. 3 e. m., ank Stockholm Fredag kl. 11 f. m.;
från Stockholm Lördag kl. 6 e. m., ank. Malmö måndag morgon.

”För trefnaden är väl sörjdt genom konversationssalong med piano, röksalong, rymlig matsal, badhytter samt stora och vindskyddade promenaddäck.” Fartygen lade till vid Norra Blasieholmen då de kom och gick söderut, resorna till och från Norrland gick från Skeppsbron.

1922 05 28. Startar Express-linjen Malmö - Stockholm - Sundsvall - Luleå. Första avgången för Ragne från Stockholm norrut.

1923. Insatt mellan Göteborg - Malmö - Stockholm - Sundsvall - Luleå.

1924 - 1939. Insatt mellan Köpenhamn - Malmö - Stockholm - Sundsvall - Luleå. En rundtur tar två veckor. Söndagar gick den ena av Regin och Ragne norrut, det andra fartyget gick på lördagar söderut. Trafiken pågick från maj/juni fram till november/december, lite längre tid söderut. Till skillnad från de andra av Sveabolagets kustångare hade Regin och Ragne utskänkningstillstånd ombord då de räknades som fartyg i trafik till utlandet (Köpenhamn).

1924 05 07. Startar årets trafik. Går inte längre till Göteborg, utan södra ändpunkten är Köpenhamn.

Från Malmö Tisdag kl. 5 e. m., ank. Köpenhamn Tisdag kl. 6,30 e.m.;
från Köpenhamn Onsdag kl 8 e. m., ank. Stockholm Fredag kl. 6.30 f. m.;
från Stockholm Söndag kl. 11 f. m., ank. Sundsvall Måndag kl. 5 f. m.;
från Sundsvall Måndag kl. 11,30 f. m., ank. Luleå Tisdag kl. 8 e. m.;
från Luleå Onsdag kl. 8.20 e. m. (efter Narviktågets ankomst), ank. Sundsvall Torsdag kl. 4,30 e. m.;
från Sundsvall Torsdag kl. 6 e. m., ank Stockholm Fredag kl. 11 f. m.;
från Stockholm Lördag kl. 6 e. m., ank. Malmö Måndag 6 f. m.

1927 05 09. Ragne på ingående till Malmö fick problem i maskineriet och fartygets stäv träffar Öresund i aktern. Kollisionen så pass kraftig att Öresunds förtöjningar sprängs. Mindre skador på bägge fartygen.

1927 06 26. Avgår RAGNE från Stockholm med passagerare som den 28/6 ska fortsätta med tåg från Luleå till Gällivare där man kan iakttaga solförmörkelsen bäst.

1927 11 13. Ragnes besättning (11 man) vägrade på förmiddagen följa med fartyget norrut, eftersom de ansåg Ragne var för tungt lastat. Man ville ha i land en del automobiler och bilgrejor från den förliga luckan och även det gods som stuvats på promenaddäcket nedflyttat därifrån. Ångaren skulle reagera förfärligt i sjön ansåg besättningen. Lastmärket för nordsjöfart låg en fot under vattnet. Besättningen var besluten att de tar konsekvenserna av vägran att följa med fartyget. Fartygsinspektören kapten V. Malm företog en undersökning med krängningsförsök med en tyngd på 3,5 ton som hängde i akterbommen, varvid fartyget ej märkbart lade sig över. Han kunde konstatera att ifall lasten surrades bättre fanns inga hinder att fartyget avgick, mer last fick dock inte medtagas.
Efter det och att befälhavaren Malte Eurenius försäkrat om att all möjlig försiktighet kommer att iakttagas, gav folket med sig. Däckslasten surrades så omsorgsfullt som möjligt och manskapet mottog ett löfte om, att vid fall av hårt väder kommer man hellre ankra upp än fortsätta.
Besättningen avlägsnade sig den 13 på eftermiddagen olovligen från fartyget och först på morgonen därpå förklarade de sig villiga att medfölja. Den 14/11 vid niotiden på morgonen kunde fartyget avgå, ett dygn försenat. Det hade tydligen förekommit en del estnisk alkohol från finnskutorna ombord på söndagsmorgonen, enligt kommendörkapten v. Sydow. Dessutom hade besättningen skrämts av lösa rykten från folk i land.

1927 11 15. Anlände till Sundsvall och fortsatte därefter mot Luleå.

1927 11 19. Lämnar Sveabolaget in en skrivelse till överståthållarämbetet om åtal mot matroserna B. K. G. Pettersson och G. M. V. Forsberg, lättmatrosen Göte Boström, jungmannen John Georg Bohman samt eldarna O. Åhlin, John Emanuel Andersson, Nils Persson, E. G. R. Gardell och A. Sjöblom.

1927 12 19. Ragne behövde tre dygn för resa Stockholm – Sundsvall. Förts tvingades man ligga still utanför Furusund p.g.a. storm och sedan blev det stillaliggande utanför Öregrund innan man gick genom stormen mot Sundsvall. Enligt befälhavaren slog sjöarna ofta över kommandobryggan och den starka kölden hade till följd att hela förskeppet och delvis riggen blev fullständig nedisade, på sina ställen en aln tjockt.

1928 02. Åtal i Rådhusrätten mot 9 besättningsmän som vägrat följa med Ragne som de ansåg var för tungt lastad. Kaptenen Malm upplyste att han beräknade fartygets djupgående till 104 mm djupare än lastmärket för Nordsjöfart. Kaptenen upplyste även rätten att han hellre gick kortare resor på Östersjön, där man när som helst kan komma in i hamn, med djupare nerlastning än han gick över Nordsjön med nerlastning endast till märket.

1928 09. Ragnes besättning fick böter för att de vägrat arbeta. 15 kr per person och två stycken fick ytterligare 10 kr i böter.

1930 01. Nödbelysning installeras.

1930 02 7-15. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1931 07 17. Grundstötning vid Finngrundet utanför Gävle. Under natten på resa från Sundsvall mot Stockholm med styckegods och ett 80-tal passagerare. Regntjocka vid Finngrundet gjorde atrt fartyget kom ur kurs och gick på fel sida av fyrskeppet. Kl. 01.30 gick man på en spetsig grundklack och fick en försvarlig törn. Fartyget sprang läck och passagerarna fördes upp på däck där livbåtarna gjordes klara. Ångaren tog sig loss för egen maskin och låg sedan stilla i en timme medan fartygets motorbåt letade efter en säker väg tillbaka till farleden. Därefter fortsatte resan till Stockholm, med pumparna igång hela tiden, dit man ankom 8 timmar försenade. Skulle kommit kl. 11.00 på förmiddagen, men anlände först kl. 18.30 och dockades sedan på Beckholmsvarvet. Fartyget som hade 13 knops fart när hon gick på grundet fick en lång smal spricka i en uppriven plåt, som snabbt kunde lagas och den 18 juli kunde hon fortsätta resan söderut.

1934 06 - 08. Svenska Dagbladet arrangerar billiga resor till Skåne och Danmark med Regin och Ragne.

1936-1937. Ragne vintertrafik Stockholm - Malmö - Köpenhamn.

1938. Inför säsongen moderniserades inredningen på ångaren vid Finnboda Varf. Arbetet leddes av A.-B. Inredningsbyrån. På promenaddäcket byggdes den gamla rökhytten samman med ett nybyggt verandacafé, som helt inpanelats med masonite i både skott och tak och försetts med nya rottingstolar med mjuka dynor. Det tidigare verandacaféet var helt öppet mot promenaddäcket akterut. Det nya förseddes med två tvärskott i linje med gamla rökhyttens förkant. Den gamla rökhytten står genom paraddörrar i glas i förbindelse med caféet. I rökhytten har samtliga möbler renoverats och den mörka eken i såväl möbler som paneler har avbetsats och blekts. I skylightet har en ljusramp inmonterats och ger ett dämpat behagligt ljussken. Salongen är helt inredd som bar. I anslutning till baren finns ett nytt pentry, vars begränsade utrymme väl tillvaratagits. På Ragne finns inga restriktioner av försäljning av alkohol, då hon räknas som utrikesgående även vid färden längs med svenska kusten.

1938 04 17. Säsongen startade på påskaftonen då embarkerade ett sällskap av 40 danskar för resa Stockholm – Köpenhamn.

1938 09 30. Fartyget kraftigt försenad till Stockholm p.g.a. tjocka.

1939 09 01. På RAGNE som ligger vid Skeppsbron målas en stor svensk flagga och dessutom ordet Sverige.

1939 09 03. RAGNE togs ur trafiken i Stockholm, för att påbörja resa mot Frankrike för att hämta hem svenskar. Heimdall togs ur finlandstrafiken och fick ta över Ragnes norrlandstrafik.

1939 09 05. Startar rykte om att RAGNE kapats av tyska fartyg, då fartygets radio varit trasig under ett tag.

1939 09 08. Avgår fartyget från Göteborg mot Dieppe.

1939 09 13. Anlände till Dieppe en dag senare än planerat.

1939 09 14. REGIN och RAGNE avgår från Dieppe och kommer till Göteborg kl. 07.00 den 19/9 med 252 Parissvenskar och 46 finnar, samt 26 representanter för andra länder. Fartygen gick in i Skagerak längs med den norska kusten p.g.a. minfaran.

1941 06 08. Under sommaren insatt Stockholm - Sundsvall - Härnösand - Luleå. Avgångar på söndagar från Stockholm.

1943 och 1944. Under sommaren insatt Stockholm - Sundsvall - Härnösand - Luleå. Avgångar på söndagar från Stockholm.

1944. Gjorde under året 39 resor till Luleå.

1945. Brist på bränsle medförde att det bara gjordes 18 resor till Luleå.

1945 11 20. Avgår från Stockholm till London för att transportera polacker från England tillbaka till Polen. Uthyrd till Polen för trafik London – Danzig under ett halvår.

1945 11 27. Första resan från London med 200 polacker.

1945 12 23. Ragne som trafikerar mellan Polen och England anlöper Trelleborg för proviantering. Två polska fripassagerare som smugit ombord i Polen omhändertas av polisen i Trelleborg.

1946 01 27. Proviantering och komplettering av besättningen i Trelleborg.

1946 02 24. Ragne i Trelleborg och satte iland ett 80-tal passagerare, däribland 33 holländare på hemväg från Polen, samt 19 polacker (affärsmän och judar), 20-tal från svenska polenhjälpen. Dagen därpå fortsatte fartyget via Kielkanalen till London.

1946 03 11. Åter i Trelleborg och släppte iland 33 holländare, 17 polacker på väg till sitt fartyg i Köpenhamn, samt 9 polska affärsmän innan hon fortsatte mot London.

1946 04 25. Kom hon till Trelleborg från Gdynia med judiska flyktingar innan hon fortsatte mot London. Samma dag firade man i Trelleborg av öppningen av den nya färjeleden till Gdynia med Drottning Victoria.

1946. Sommaren insatt Stockholm – Sundsvall – Härnösand – Luleå.

1947 05. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1947. Under sommaren insatt Stockholm – Sundsvall – Härnösand – Örnsköldsvik - Luleå.

1947 10 27. Grundstötning vid Mundhålet utanför Hangö på resa Stockholm – Helsingfors. Gick hårt på grundet kl. 09.30 i tät dimma med 4 knops fart. Fartyget med 112 passagerare och 279 ton styckegods, bland annat 12 bilar, sprang läck i främre tanken. 3 passagerare lämnade omedelbart fartyget och bärgningsångaren Herkules som befann sig i närheten påbörjade direkt losstagningsförsök. Efter två timmar hade hon lyckats dra Ragne endast två meter. Förmiddagen dagen därpå fördes de sista passagerarna iland och sattes på tåg till Helsingfors. Örnen fick ta över Ragnes turer mellan Stockholm och Helsingfors.

1947 10 28. Anlände även bärgningsångarna Protector och Mursu. Kl. 11.30 dagen därpå fick man loss Ragne efter att lasten läktrats i pråmar. Ragne kom kl. 13.00 till Hangö för besiktning. En bottentank stora skador, åtta bultar knäckts och plåtar har fått sprickor och smärre hål. Lasten klarade sig oskadd.

1947 11 28. Tjänstemannastrejk i Finland stoppar Ragne i Stockholm. 57 passagerare inhystes på båten i väntan på avgång. Dagen därpå kom trafiken åter igång.

1948 01 05. Meddelas att Svenska Lloyd hyrt Ragne från slutet av juli i en månad för att klara av trafiken till London OS. Fartyget ska göra 5 dubbelturer och ha en enhetsklass som motsvarar 2:a klass på Svenska Lloydbåtarna. Hon ska bl. a. frakta över gymnasttruppen. Hon går till Harwich istället för Tilbury.

1948 05. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1948 05 02. Matrosen Stig Wikström från Elenäs hoppar vid 21.30 tiden överbord från Ragne i höjd med Kokombrink i Åbo skärgård. Trots full back och snabbt en livbåt i sjön fann man inte honom.

1948 07 01. Hyrd av Svenska Folkpartiet i Finland för en tur med 525 personer Stockholm – Mariehamn, så att de ska kunna rösta i det finska valet. På denna tur behövs ingen stämpling i passet i Mariehamn och visum behövs inte från Sverige. Det blev 330 passagerare som följde med på turen.

1948 07 21. Ragne gick sin första resa Göteborg - London för Svenska Lloyds räkning.

1948 08 16. Kom Ragne till Göteborg från London med 158 av massgymnasterna som deltagit i OS.

1948 08 17. Gjorde fartyget en kortkryssning från Göteborg till Kristiansand. Därefter gick hon till Oslo, förhyrd av en nordisk pappersorganisation som har kongress.

1948 08 20. Kryssning Göteborg - Stockholm.

1948. Under hösten i trafik Stockholm - Åbo fram till 14/10 två turer i veckan, därefter en tur i veckan.

1948 12 11. Ragne kraftigt försenad p.g.a. dimma.

1949 06 01. Insatt Stockholm - Åbo.

1949 06 11. En tur Stockholm - Göteborg.

1949 06 15 – 1949 08 27. I T/C till Svenska Lloyd för 14 tur och returresor Göteborg – Newcastle. Fick innan det Svenska Lloyds emblem på skorstenen.

1949 06 15. Maskinhaveri på första resan mot Newcastle och förorsakade 20 timmars försening. Skadan uppstod 6 timmar efter avgången från Göteborg. Det var en skada på en av släpringarna till en av de elektriska motorerna som driver propellerbladen. Fartyget återvände till Bohuskusten med reducerad fart och ankrade några timmar medan skadan reparerades.

1949 08 27. Efter avslutad charter gjorde Ragne en kräftkryssning Göteborg – Stockholm, innan hon lades upp i Stockholm.

1949 10 16 - 1949 12 31. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1950 05. Insatt mellan Stockholm - Mariehamn - Åbo, låg dessförinnan på Finnboda Varf.

1950 05 30 - 1950 09 09. I trafik för Svenska Lloyd mellan Göteborg och Newcastle. Gjorde 44 enkelresor över Nordsjön och skeppade 3 703 passagerare. Fartyget var under sommaren försenat en gång till Göteborg och 6 gånger till Newcastle.

1950. Oljebrand i pannrummet på resa Newcastle - Göteborg. En maskinist skadad.

1950 09 13. Återkom fartyget till Stockholm och lades upp vid Beckholmen.

1951 09 07. Upplagd vid Finnboda Varf fram till juni 1952.

1951 06 06. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall -– Vasa sommartid fram t o m 23/8 1963, en tur i veckan. Höst och vår ofta i trafik Stockholm - Mariehamn - Åbo.

1951 06 12. RAGNE i Vasa hamn vid avgången svängdes fartyget runt på barbords försprång och råkade pga sydlig vind och norrgående ström driva ned mot den vid kajen liggande Korsholm. Lågt vattenstånd bidrog till att fartyget förlorade styrförmågan. Ragne en mindre intryckning på styrbords backskärm.

1951 09 03. Grundkänning vid Ledskärssundet efter att ha lämnat Mariehamn kl. 00.25. Man missbedömde Ledskärs fyr. Efter grundkänningen stoppades maskin omedelbart. Konstaterades att förpiken och spädmotortanken var läck, men man kunde fortsätta till Åbo.

1952 06 07 - 1952 09 05. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1954 06 12 - 1954 08 20. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1955 06 10. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa fram till slutet av augusti.

1956 06 09. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa. fram till slutet av augusti. Efter att fartyget renoverats under vintern och serveringsmöjligheterna har utvidgats.

1956 08 17. Samseglande sammanträde i Åbo där man beslutar att bygga om Ragne eller Heimdall till sommaren 1957 som extra tonnage för bil- och grupptransporter. Det blev senare HEIMDALL man valde och byggde om till SILJA.

1957 06 14. Insatt mellan Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.a fram till slutet av augusti.

1957. Vid genomgång av Sveabolagets tonnage konstateras att Ragnes kondition är tillfredställande efter ombyggnaden 1955. Dock är hyttinredningen, luftventilationen och sanitetsanläggningen i mindre gott skick. Man räknar att fartyget ska kunna göra tjänst fram till 1963.

1958 06 – 1958 08 21. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1959 06 12 – 1959 08. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1960 06 10 – 08 18. Stockholm – Sundsvall – Vasa. Avgång från Stockholm på fredagar kl. 12.00 och kom till Vasa kl. 12.00 på lördagarna. Kl. 18.30 gick hon mot Sundsvall dit hon kom kl. 12.00 på söndagen. Kl. 18.00 söndag åter mot Vasa dit hon anlände kl. 08.00 på måndagsmorgonen. Måndag kväll kl. 18.30 avgick hon till Sundsvall och låg där på tisdagen mellan kl. 07.00 och 18.00 innan hon gick tillbaka till Vasa. Till Vasa anlände hon kl. 08.00 på onsdagsmorgonen och gick fyra timmar senare mot Stockholm dit hon kom kl. 10.00 på torsdagsmorgonen.

1961 06 10 – 1961 08 19. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1962 06 09 – 1962 08 18. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1962 07 19. På resa Sundsvall - Vasa med 190 passagerare en lättare grundstötning vid ”Vänta Litets Grund”. Mindre intryckning och diverse skrapning i botten. Berodde på en felbedömning av vakthavande styrman vid grundets boj.

1962 08 18. En passagerare föll överbord och tros ha drunknat på Ålands hav 30 nautiska mil NV Grundkallen när fartyget var på väg från Vasa till Stockholm med 290 passagerare ombord.

1962 09 10. På Sveabolagets styrelsemöte ansågs att både Regin och Ragne voro icke i sådant skick att de under ytterligare någon längre tid kunde användas för passagerartrafik och man borde överväga försäljning.

1963 06 15 - 1963 08 24. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Vasa.

1964 04 07. Såld för 550 000 SEK till AB Volvo, Göteborg och blir upplagd som logementsfartyg i Göteborg. Döptes om till DORMIO.

1965 09 17. Såld till Skrot & Avfallsprodukter (T Johannisson), Göteborg

1967 10. Upphuggen. Delar av första klass matsalen, musikrummet och första klass hytt sparades och byggdes upp i sjöfartshuset i Halmstad.

T/S RAGNE. 

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

Tillbaka till de samseglande rederierna.

Tillbaka till Svenska Lloyd.

© 2023 faktaomfartyg.

Text Olav K.