S/S PRINSESSAN MARGARETA.

Byggd 1907 av Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö.

Varvsnummer. 91.

Dimensioner, 74,15 x 10,70 x 4,25 m.

Brt/ Nrt. 1367/ 781.

Maskineri. Två 3-cyl, Kockums trippelångmaskin

Effekt. 2228 ihk.

Knop. 15,5.

Passagerare. 100.

RN. 4763.

IDno. 3004763.

1907 01 31. Sjösatt och döpt. Efter sjösättningen installerades de fyra pannorna och maskineriet. Arbetet forcerades för att få fartyget klart till sommaren.

Levererades 6 juli 1907 till Rederi Ab Sverige-Tyskland, Malmö.

1907 07 13. Avgick från varvet på en besiktningsresa på Öresund och ner till Trelleborg där en stor folkskara väntade på att få se den nya ångaren.

1907 07 13. Avgick på sin första tur kl. 7.15 mellan Trelleborg - Sassnitz. Rederi Ab Sverige-Tyskland hade fått överta rättigheterna för transport av post på linjen.

1907 07 15. I svår tjocka grundstöter fartyget mellan Stubbenkammer och Lohme vid ettiden på dagen. Fartyget lyckas fyra timmar senare ta sig av grundet och gå för egen maskin till Sassnitz.

1907 07 16. Gick från Sassnitz till Malmö för reparation.

1907. Det visade sig att fartyget var rank och ostadig, det räckte med en måttlig vind så började fartyget rulla, så man barlastade fartyget med järntackor, då gick hon bättre, fast djupare i sjön, så man inte kunde öppna nedersta raden med ventiler.   

1909 05 28. Såld till Finska Ångfartygs Ab, Helsingfors, Finland. Efter att seglationskontraktet med Borebolaget brutits 1908 behövde FÅA ett lyxigt sommarfartyg för att konkurrera på linjen Stockholm - Åbo.

1909 05. Insatt mellan Åbo -Stockholm.

1910. Efter att FÅA ”tvingat” Bore till ett nytt samseglingsavtal 1910, flyttades PRINSESSAN MARGARETA till linjen Stockholm - Hangö - Helsingfors - St Petersburg.

1912 07 31. Såld till Russkoye Dunayskoye Parokhodstvo, Odessa (Russian Danube Steam Nav, Co, Ryssland). Omdöpt till VELIKIJ KNJAZ ALEKSANDR MIHAILOVITS. Namnet var så långt att det skrevs i dubbla rader på fartygets akterspegel. Fartyget var för dyrt i drift för FÅA, därav försäljningen.

1912 08. Insat mellan Odessa - Galatz. 

1914 08. Vid första världskrigets utbrott blev fartyget stabsfartyg för ryska Svarta havs flottan.

1917. I samband med ryska inbördeskriget var fartyget i några månader i de rödas flotta.

1917. Omdöpt till ALEXANDER MICHAILOVITCH.

1918 05 01. Erövad av de vita styrkorna i inbördeskriget, först i tyska och sedan i engelska händer.

1920. Fartyget med i de vitas evakuering av Odessa och Sevastopol.

1920 11 14. Efter inbördeskrigets slut övergavs hon av de vita styrkorna och blev liggande i Konstantinopel.

1924. Såld till Dubrovacka Parobrodska Plovidba Akcijonarno Drust, Dubrovnik, Jugoslavien. Omdöpt till KUMANOVO. I trafik på Adriatiska havet.

1938. Ägarnas namn ändras till Dubrovacka Plovidba A. D., Dubrovnik.

1941. Kapad av italienska styrkor och omdöpt till CORFU.

1943. Återlämnad till Dubrovacka Plovidba A. D., Dubrovnik och återfick namnet KUMANOVO. Rederiet styrdes under senare delen av kriget från London och fartyget användes i de allierades tjänst på Medelhavet.

1944 07. Skadad vid ett flyganfall i Valletta, Malta.

1944 12 27. Sjönk öster om Sicilien efter att ha sprungit läck.

S/S PRINSESSAN MARGARETA.

S/S KUMANOVO.

Tillbaka till Rederi Ab Sverige-Tyskland.

Tillbaka till FÅA.

© 2021 faktaomfartyg.