M/S PRINCE OF BRITTANY. Foto genom Rickard Sahlsten samlingar.