S/S PRESTONIC. © Foto Klubb Maritim Västra Kretsen, genom Lennart Falleth samling.