p/r Åke Högberg.

Åke Högberg var son till skeppsredaren Emanuel Högberg. Han var även huvudredare i ett flertal mindre partrederier.

Av de mer kända rederierna kan nämnas;

Rederi AB Amphion

Rederi AB Bellis

Rederi AB Ceres

Utöver dessa tre rederier fanns ytterligare partrederier.

Bakom flera av rederierna stod Emanuel Högberg samt andra finansiärer. Ofta handlade det om mycket stora tank- och bulkfartyg.

Några fartyg var subventionerade av svenska staten då de byggdes under den stora varvskrisen i slutet av 1960 talet och i början av 1970 talet.

Text Lennart Falleth.

M/T Hyperion. (1959-1965).

M/S Marion. (1961, 1963-1965).

M/S Maronia. (1961-1963).

M/S Frigion. (1963-1968).

M/T Artemis. (1968-1974).

M/S Ariadne. (1972-1976).

 

 

Tillbaka.