M/S POSIDONIA i Ibiza 17/6-2014. Foto George Koutsoukis.