M/S POSEIDON EXPRESS i Perama 1/1-2014. © Foto George Koutsoukis.