M/S POROZINA i Split. © Foto Fleet File Rotterdam.