M/S PONT L'ABBE i Portsmouth 10/3-2006. Foto Eric Houri.