M/S PONT L'ABBE i Cherbourg 1/3-2006. Foto Eric Houri.