M/S POETA LÓPEZ ANGLADA i Algeciras 28/6-2023. © foto George Koutsoukis