S/S PETER. Foto Klubb Maritim Västra Kretsen, genom Lennart Falleth samling.