M/T PÄRLAN. © Foto Örjan Kronvall, genom Lennart Falleth samling.