M/S PANAMA EXPRESS.

Byggd 1940 av Ab Öresundsvarvet, Landskrona.

Varvsnummer. 56.

Dimensioner. 109,67 x 15,59 x9,61 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 4774/ 2656/ 4020.

Maskineri. En 8-cyl, Sulzer Bros, diesel.

Effekt. 5600 hk.

Knop. 16,0.

Svenskt RN. 9902.

IDno. 5054549.

1939 09 30. Sjösatt.

Levererades 10 februari 1940 till Skibs A/S Panama (Sigurd Herlofson & Co A/S) Oslo, Norge. Befraktades av Fruit Express Line.

1940 - 1945. Körde för de allierade under kriget.

1941 12 21. På resa från San Pedro till Manzanillo blir fartyget attackerat av minst två japanska ubåtar, besättningen såg två torpeder komma emot fartyget från två olika håll. Torpederna missade och Panama Express lyckades undkomma.

1943. Byggdes om i Brisbane för att kunna transportera trupper. Under kriget transporterades totalt 16 700 soldater samt 140 000 ton krigsmaterial på Panama Express.

1945 05. PANAMA EXPRESS bogserar två amerikanska fartyg (S/S POINT SAN PEDRO, M/S DEUTGAN) som fått maskinhaveri till Milne Bay, Nya Guinea.

1946 04. Återlämnad till ägarna.

1951. Såld till Caribbean Land & Shipping, Panama (Salénkontrollerat bolag).

1956. Överförd till Chagres Marine Corporation, Panama (Salénkontrollerat bolag).

1959 01. Såld till Salénrederierna AB, Stockholm. 

1959 02. Övertagen i Las Palmas, Omdöpt till BUCCANERO.

1964 09. Såld till Singi Navigation Corp. Taiwan. Omdöpt till SINTEH REEFER.

1972 09. Såld till Tung Ho Steel Enterprise Co Ltd, Kaohsiung, Taiwan för upphuggning.

extrabild.

M/S BUCCANERO.

Tillbaka till Salén.

© 2021 faktaomfartyg.