S/S ÖRNEN.

Byggd 1891 av John Blumers & Co, Sunderland, England.

Varvsnummer. 111.

Dimensioner. 72,28 x 10,42 x 5,06 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1222/ 812/ 1850.

Maskineri. Trippelångmaskin.

Effekt. 500 hk.

Knop. ?.

RN. 7.

IMO. 3000007.

1891 06 05. Sjösatt.

Levererades i juli 1891 till Rederi AB Condor (B A F Georgii), Stockholm. Vid leveransen var detta den största ångaren i Stockholm.

1894. ÖRNEN tar den tyska ångaren SCOTIA på släp till Helsingör då fartyget anträffats drivande hjälplöst omkring utanför Hanstholm.

1896. Går fartyget på grund vid Lilljungfrun. Skadorna blev så omfattande att ca 100 bottenplåtar fick bytas ut. Samtidigt strandade också S/S CAROLA från Hälsingborg på Lilljungfrun.

1898 07 23. I dimma vid Skagen, så träffas åter ÖRNEN och CAROLA. Denna gång kolliderar de och CAROLA går till botten, men hennes besättning räddas ombord ÖRNEN.

1906 03. Såld till Ångfartygs AB Gevalia (Carl W Åkerson), Gävle för 175 000 kr. Omdöpt till GEVALIA.

1907. På varv för reparation.

1912. Ny donkeypanna installeras.

1916 02. Såld till Helmer Modin, Stockholm för 600 000 kr. 

1916. Överförd till Torsviks Sågverk.

1916. Överförd till Minch & Eriksson.

1916. Överförd till AB Nordiska Lloyd.

1917-18. Gick på charter för de allierade under slutskedet av 1:a världskriget. Trafikerade Engelska och Franska hamnar.

1919 06. Överförd till Rederi AB H Modin, Stockholm.

1921 06. På varv för reparation.

1921 10 31. Rederi AB H Modin likvideras.

1923 08. Rederi AB H Modin avvecklas. 

1923 08. Såld till Rederi AB Regulus (J H Pettersson), Hälsingborg  för 150 000 kr.

1923. Kolliderar med den engelska ångaren ZEALAND vid inloppet till Kielkanalen. Förstäven trycktes in och förpiken vattenfylldes. Fartyget reparerades i Hamburg.

1924. Hösten. Vid stormoväder spolas en matros överbord i Nordsjön. Även roder och däckslast gick överbord, de båda masterna bröts av och skrovet sprang läck.

1929. Varvsbesök för reparationer.

1933 06. Överförd till Rederi AB Progress (J H Pettersson), Hälsingborg.

1934 - 1936. I trafik endast 2-6 månader om året under dessa år.

1936. Gick på charter för Stockholms Rederi AB Svea.

1937 05. Såld till Knut Bergquist, Göteborg. 

1937. Överförd till Rederi AB Vinga. Omdöpt till GUN.

1939 09 30. På resa Göteborg - Antwerpen bordas fartyget  av en tysk ubåtsbesättning (U 3) som placerar ut sprängladdningar ombord och fartygets besättning får gå i livbåtarna. Under tiden som sprängladdningarna placerades ut och bottenventilerna öppnades dök en brittisk ubåt upp. Den tyska ubåten som hade några besättningsmedlemmar från GUN ombord dök genast, bordningspatrullen lämnades kvar i en av GUNs livbåtar. Då britterna fick veta att det fanns svenskar ombord på den tyska ubåten, avstod de från att försöka sänka U 3. Sprängladdningarna på fartyget utlöstes aldrig men fartyget sjönk p.g.a. de öppnade bottenventilerna. På natten blev svenskarna och den tyska bordningspatrullen upplockade av den Danska DAGMAR. Några timmar senare dök den tyska ubåten upp igen och tog ombord tyskarna och lämnade de ombordvarande svenskarna till DAGMAR. Svenskarna fördes till Köpenhamn. GUN var det fjärde svenska handelsfartyget som sänktes under 2:dra världskriget. Svenskarna som befann sig ombord på den tyska ubåten hade i ett tidigt skede beordrats av tyskarna att komma ombord på den tyska ubåten för att överlämna skeppspapper, fraktlistor o.dyl. Lasten ombord på GUN bestod delvis av krut och ammunition från Bofors och var avsedda för det belgiska kolonialministeriet.

S/S ÖRNEN.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.