Rederi Ab Íresund/ A/S D/S ěresund.

Historia

Efter att Öresundstrafiken haft dansk dominans genom DFDS under 1800-talets sista del, bildades ett nytt svenskt-danskt konsortium under samarbetsnamnet Öresund Steam Ship Co.

Den 1 april 1900 inleddes trafiken genom att det nya bolaget tog över DFDS samtliga 7 båtar.

Trafiken drevs till Malmö, Landskrona och Helsingborg. 

Sommarturerna till Ven och framförallt Mölle vid Kullaberg blev mycket populära, 

inte minst p g a att gemensamhetsbaden där hade blivit mycket populära när män och kvinnor badade tillsammans.

Rederiets likviditet blev under andra världskriget försvagad och rederiet förstatligades 1943 genom att de danska och svenska statsjärnvägarna övertog aktiemajoriteten.

Efter kriget utvecklades snabbt och när passtvånget mellan Sverige och Danmark släpptes 1950 ökade antalet reslystna explosionsartat.

På linjen Malmö-Köpenhamn ersattes de gamla ångarna med de nybyggda De Stora Båtarna.

Även biltrafiken utvecklades och lagom till rederiets 60-årsjubileum invigdes bilfärjorna på linjen Limhamn-Dragör i april 1960 en linje som växte snabbt, 

mycket tack vare den kortare överfarten och nya ringvägar runt Köpenhamn.

I början på 1960-talet kom intresset för snabbgående båtar,

 och 1965 startade Öresundsbolaget Flygbåtarna Malmö-Köpenhamn med bärplansbåtar som till stor del gick över vattnet.

1973 övertog Öresundsbolaget Malmö-Travemünde-Linjen från moderbolaget SJ. 

Genom samarbete med Trave Line i Helsingborg bildades Saga-Linjen och några år senare utvecklades samarbetet till,

 att omfatta även TT-Linie i Trelleborg under det nya namnet TT-Saga-Line och hela Tysklandstrafiken flyttades till Trelleborg-Travemünde.

För att effektivisera trafiken på Öresund delades Öresundsbolaget 1977 i en svensk del Sundfart som svarade för Limhamn-Dragör-linjen,

 och en dansk del Øresundsbådene som tog över ansvaret för De Stora Båtarna och Flygbåtarna Malmö-Köpenhamn.

Trafikutvecklingen var emellertid svag. 

Både De Stora Båtarna och Limhamn-Dragör-linjen visade negativa resultat. 

Nya samarbetsformer var nödvändiga. 

Lösningen fann man genom ett nytt samarbete med Rederi AB Svea som drev LB-färjorna mellan Helsingborg och Helsingör och de olönsamma SL-färjorna mellan Landskrona och Tuborg hamn i Köpenhamn. 

I tidiga diskussioner fanns planer att flytta Dragörfärjorna till Landskrona-linjen och Landskronafärjorna till en ny linje Malmö-Tuborg.

 Därmed skulle Limhamn-Dragör-linjen upphöra och risken för planerade konkurrerande bilfärjor från Øresundsbådene Malmö-Köpenhamn elimineras. 

Resultatet av samarbetet blev ett samgående mellan Svea och Sundfart under namnet SFL, Scandinavian Ferry Lines med oförändrad trafik till Helsingör och Dragör. 

I samarbete med Øresundsbådene öppnades en ny linje Malmö-Tuborg med de tidigare SL-färjorna. 

Detta innebar också det definitiva slutet för De Stora Båtarna till Köpenhamns centrum. 

Malmö-Tuborg-linjen var dock en fullständig felsatsning och upphörde efter mindre än ett år.

Under 1996 överfördes både de svenska och danska verksamheterna till Scandlines AB respektive Scandlines A/S som trots namnet är två helt fristående bolag.

I och med byggandet av den fasta Öresundsförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn upphörde trafiken Limhamn-Dragör 1999, medan Flygbåtarna Malmö-Köpenhamn fortsatte fram till 2002.

2002-11-14/ Ingmar Sellberg

Tillbaka.