M/S OCEAN MAJESTY i Pireus 18/5-2015. Foto George Koutsoukis.