M/S NURAGHES i Porto Torres 2/7-2018. Foto George Koutsoukis.