M/S NORMAN ATLANTIC i Bari 29/9-2015. © Foto Malcolm Tranter, genom Ulf Rådeström samling.