S/S NORDRE ELF. Foto genom Rickard Sahlsten samling.