M/S NORDLANDIA i Tallinn 3/4-2011. Foto Micke Asklander.