M/S NORDLANDIA avgr Tallinn 23/6-2009. Foto Micke Asklander.