M/S NORDLANDIA i Tallinn 17/9-2008. Foto Micke Asklander.