M/S NORDLANDIA i Åbo, januari 1998. © Foto Marko Hänninen.