M/S NEREUS vid Finnboda varf, augusti 1981. © Foto Nils Nordenbrink.