M/S NEDDERLAND. Foto genom Rickard Sahlsten samling.