S/S NAJADEN.

Byggd 1886 av Lindholmens Mekaniska Verkstad, Göteborg.

Varvsnummer. 323.

Dimensioner. 50,07 x 7,67 x 3,90 m.

Brt/ Nrt. 452/ 308.

Maskineri. Ångmaskin.

Effekt. 490 hk.

Knop. 12,0.

RN. 1185.

IDno. 3001185.

1866 04. Beställd från Motala Verkstad. Kontraktspris 220 000 kr, varvid den äldre hjulångaren NAJADEN ingick som dellikvid.

 Levererades i januari 1887 till Hallands Ångbåts AB, Halmstad (rederiet grundades år 1850).  Fartyget som var rederiets första stålfartyg, skulle ha levererats den 10 november 1886 men försenades.

1887 03 18 - 1923. Insatt mellan Göteborg - Halmstad - Helsingborg - Landskrona - Malmö - Köpenhamn - Lübeck

1887 03 20. Visades upp i Malmö.

1914 08. När första världskriget bröt ut stoppade rederiet först sin trafik till Lübeck, men senare lät man de äldre fartygen gå dit utan krigsförsäkringar. Det straffade sig efter kriget då rederiet under en period kom att stå på de segrande ländernas svarta lista.

1916 10 16. På resa Malmö - Lübeck skulle ångaren prejas av ett tyskt vaktfartyg utanför Gedser då en sammanstöttning skedde. NAJADEN drabbades av en del ombordskador.

1921. Hjalmar Blomberg blir huvudredare i rederiet. Han hade varit huvudredare i Sveabolaget under åren 1901-1917.

1924 10 04 - 1936 07 01. Insatt mellan Göteborg - Fredrikshavn.

1924. Broström-koncernen får aktiemajoritet i Hallandsbolaget.

1925. Rederiet flyttar under sommaren sitt huvudkontor från Halmstad till Göteborg. Dock är fartygen fortfarande registrerade i Halmstad.

1928. Hallandsbolaget slås ihop med Ångfartygs AB Nornan. Nytt rederinamn: Rederi AB Halland & Nornan.

1929 06 18. Grundstötte vid Vinga i svår tjocka på resa Fredrikshavn - Göteborg. Lossdragen efter fyra timmar.

1931 05. Ombyggd för att kunna ta ombord fem personbilar lastrummet och tre på mellandäck. Ångaren fick också en ny fockmast med bom så att man kunde lyfta ombord bilarna.

1932 02. blir fartyget påkört av tyska ångaren ARIADNE och NAJADEN får smärre ombordskador.

1935 06. Hjalmar Blomberg avgår från sin post och ersätts av Harry Trapp.

1936 01 01. Det nybildade bolaget Rederi A.B. Göteborg-Fredrikshavnlinjen övertar trafiken mellan Göteborg - Frederikshavn.

1936 01 01 - 1936 06 30. Utchartrad till det nybildade bolaget Rederi A.B. Göteborg-Fredrikshavnlinjen. Ersattes dagen därpå av KRONPRINSESSAN INGRID.

1936 07 09. Utchartrad till Sveabolaget som ersättning för CARL XV som förlist. Insatt Stockholm - Öregrund - Gävle.

1936 09. Såld till Laevaühing G. Sergo & Ko, Tallinn, Estland. Omdöpt till RUHNO.

1936 09 09. Startar trafik på linjen Stockholm - Haapsalu - Arensburg - Pärnu - Riga.

1936/1937. Under vintern fick fartyget en ny matsalong påbyggd på däck.

1937 06. I trafik Stockholm - Haapsalu - Tallinn/ Arensburg - Pärnu - Riga.

1938-1939. Under somrarna även i trafik Tallinn - Visby - Köpenhamn.

1941 06 22. Minsprängdes och förliste utanför Leningrad. 

1945. Upphuggen.

S/S NAJADEN.

Tillbaka till Sessanlinjen.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.