Mr Shoppy.

Svenskt rederi som hade trafik mellan Sverige - Norge. 

M/S Mr Shoppy One. (2007-2011).

 

 

Tillbaka.